Atvērtie dati

Atvērtie dati — brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām (Informācijas atklātības likums).

 

Tīmekļa vietnes, kurās ir publicēti Latvijas atvērtie dati: