Atvērtie dati

Atvērtie dati — brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām (Informācijas atklātības likums).

Latvijas Atvērto datu portāls

Tīmekļa vietnes, kurās ir publicēti Latvijas atvērtie dati: