“Atvērts pēc noklusējuma” princips Latvijas publiskās pārvaldes datiem: aicinājums Ministru prezidentam un Informācijas sabiedrības padomei

25.11.2016. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) nosūtīja Ministru prezidentam Mārim Kučinskim un Informācijas sabiedrības padomei, kuru vada premjerministrs, priekšlikumus par Latvijas publiskās pārvaldes datu atvēršanu.


Lai arī par publiskās pārvaldes datu atvēršanu Latvijā tiek runāts jau vairāku gadu garumā, Latvijai ir sliktākie rādītāji  Eiropas Savienības valstu vidū atvērto datu jomā, kā norādīts Eiropas Komisijas 2016. gada ziņojumā.
atverti-dati-un-lv

Eiropas Komisijas ziņojums un attēls pieejams: http://www.europeandataportal.eu/en/dashboard

Lai meklētu risinājumus, kā pasteidzināt datu atvēršanu Latvijā,  03.11.2016. LATA organizēja semināru – diskusiju “Latvijas publiskās pārvaldes ģeotelpiskie dati un to pieejamība atvērto datu formātā”, kur piedalījās IT nozares komersanti un valsts pārvaldes institūciju pārstāvji no Aizsardzības ministrijas, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Valsts zemes dienesta, Tiesu administrācijas, Datu valsts inspekcijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  (https://lata.org.lv/seminars-diskusija-par-latvijas-geotelpisko-datu-atversana/).
Diskusijas rezultātā tapa ierosinājumi Ministru prezidentam Mārim Kučinskim un Informācijas sabiedrības padomei, kas pārrauga informācijas sabiedrības veidošanās procesus Latvijā:

1) ieviest Latvijā “atvērts pēc noklusējuma” (open by default) atvērto datu publicēšanas principu valsts institūciju informācijas sistēmās uzkrātajiem datiem, nosakot, ka  dati jāpublicē vienotā datu portālā un datu turētājiem ir jāizstrādā datu publicēšanas plāns, kas sabalansē prasības pret atvērtību un pastāvošos ierobežojumus, izvērtējot visus riskus saistībā ar personas datu aizsardzību.
2) budžeta plānošanas procesā Finanšu ministrija kā prioritāti izvirza  ierosinājumus par tādu informācijas sistēmu uzturēšanu, kuru ietvaros rodas atvērtie dati.
3) ģeotelpisko u.c. datu turētāju budžetā tiek paredzēts viss nepieciešamais finansējums atvērto datu pārvaldībai, publicēšanai un ar to saistīto funkciju realizācijai.
4) IKT nozares asociācijas sadarbībā ar datu turētājiem nosaka prioritārās datu kopas, kas jāatver un datu apmaiņas standartus, kas jāievēro datu turētajiem, publicējot datus. Ģeotelpisko datu jomā par augstāko prioritāti noteikt Valsts zemes dienesta atbildībā esošo adrešu reģistra un kadastra datu atvēršanu.

 

Atvērtie dati ir dati, kas pieejami atvērtā formātā, ir strukturēti, mašīnlasāmi un publicēti saskaņā ar licenci, kas ļauj tos izmantot atkārtoti un bez maksas. Komersantiem atvērtie dati dod iespēju radīt uz tiem balstītus pakalpojumus, kurus var piedāvāt ne vien vietējā tirgū, bet arī eksportēt. Publiskotā informācija var būt izejas punkts jaunas uzņēmējdarbības sākšanai, biznesa partneru atrašanai, dažādu digitālo inovāciju un jaunu pakalpojumu radīšanai. Publiskajai pārvaldei atvērto datu pieejamība nodrošina tur notiekošo procesu lielāku caurskatāmību un dod iespēju sabiedrībai konstatēt tās vietas publiskajā pārvaldē, kur ir nepietiekama efektivitāte vai potenciāls uzlabojumiem, un tādējādi samazināt valsts pārvaldes izmaksas. Latvijas iedzīvotājiem atvērto datu galvenā vērtība ir to ieviešanas rezultātā radītais daudz plašākais,  tehnoloģiski modernāku e-pakalpojumu klāsts.

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *