Šodien Starptautiskā dokumentu brīvības diena

DFD

 

Informācija medijiem
2014.gada 26.martā

Šodien, 26.martā, notiek ikgadējā Starptautiskā dokumentu brīvības diena, kuras mērķis ir pievērst uzmanību un veidot izpratni par atvērtiem standartiem un dokumentu formātiem. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) skaidro, ka dokumenti un faili pieder to autoriem, kuriem ir jābūt tiesībām tos izmantot pēc saviem ieskatiem.

Mūsdienās liela daļa no mūsu dzīves norit digitālajā pasaulē, un arvien vairāk dokumentu, fotogrāfiju, mūzikas un video ierakstu tiek glabāti elektroniski. Mūsu iespējām izmantot šos datus – skatīt, labot, pārveidot un pārsūtīt starp dažādām ierīcēm ar atšķirīgām programmām – jābūt brīvām. Tas ir iespējams, ja veidi, kā informācija tiek saglabāta, ir publiski pieejami un tie netiek slēpti.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Datu atvēršana un atkārtota izmantošana ļauj ietaupīt un nopelnīt

Jānis Treijs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Šī gada laikā ir daudz runāts par atvērto datu nozīmi tautsaimniecības attīstībā, jaunu darbavietu veidošanā un valsts konkurētspējas attīstībā. Kas tad īsti ir šie atvērtie dati, kā tie ietekmē attīstību un dod labumu valsts pārvaldei, tautsaimniecībai un iedzīvotājiem?

Atvērtie dati ir dati, kas ir pieejami atvērtā formātā, ir mašīnlasāmi un publicēti saskaņā ar licenci, kas ļauj tos izmantot atkārtoti un bez maksas.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Vajadzīga spēcīga konkurence

Jānis Treijs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Saistībā ar 2014.gada valsts budžetu spriests arī par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešanu.

Šis modelis vērsts uz to, lai palīdzētu radīt lielāku kārtību valsts un pašvaldības iestāžu informācijas tehnoloģiju (IT) saimniecībā. Līdz šim koordinācijas un saskaņotas rīcības trūkuma dēļ katra iestāde IT jomā darbojās pati par sevi, bieži vien investējot līdzīgos projektos. Ekonomisko izaicinājumu laiks šķiet iemācījis domāt par darba efektivitātes celšanu un nu, izkļūstot no finanšu bedres, veltīsim finanšu līdzekļus tam, lai izveidotu daļēji centralizētu, pārskatāmu sistēmu publiskā sektora IT saimniecības pārraudzībai.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos