Vajadzīga spēcīga konkurence

Jānis Treijs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Saistībā ar 2014.gada valsts budžetu spriests arī par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešanu.

Šis modelis vērsts uz to, lai palīdzētu radīt lielāku kārtību valsts un pašvaldības iestāžu informācijas tehnoloģiju (IT) saimniecībā. Līdz šim koordinācijas un saskaņotas rīcības trūkuma dēļ katra iestāde IT jomā darbojās pati par sevi, bieži vien investējot līdzīgos projektos. Ekonomisko izaicinājumu laiks šķiet iemācījis domāt par darba efektivitātes celšanu un nu, izkļūstot no finanšu bedres, veltīsim finanšu līdzekļus tam, lai izveidotu daļēji centralizētu, pārskatāmu sistēmu publiskā sektora IT saimniecības pārraudzībai.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Atvērtā valstī nepieciešami atvērti dati

Jānis Treijs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Laikā, kad tiek izstrādātas “Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”, ir kāds princips, par kuru būtu nepieciešams atgādināt likumdevējiem, valsts un pašvaldības iestāžu vadītājiem. Tas ir atvērto datu princips, kas jau tiek ieviests daudzās pasaules valstīs, bet pie mums joprojām balstās tikai uz atsevišķu entuziastu pleciem.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Dokumentu brīvības diena 2012

Jau piekto gadu pēc kārtas visā pasaulē tiek atzīmēta Dokumentu brīvības diena, šogad – 28.martā, lai sabiedrībai skaidrotu atvērtu dokumentu formātu un atvērtu standartu nozīmīgumu.

Atvērtu dokumentu formātu un atvērtu standartu izmantošana nodrošina visu elektronisko dokumentu  savietojamību neatkarīgi no autora un lasītāja izmantotās datora  platformas, operētājsistēmas vai programmnodrošinājuma.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Notiks LATA konference “Daudzpusīga efektivitāte”

2011. gada 17. novembrī, viesnīcā “Tallink Hotel Riga” notiks ikgadējā IT nozares konference, kuru organizē Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA).

Konferences mērķis ir parādīt, kā ar atvērtām informācijas tehnoloģijām ir iespējams saimniekot efektīvāk – automatizēt biznesa procesus, lietderīgāk izmantot resursus un sniegt papildus pakalpojumus. LATA konference tiek organizēta ceturto reizi, atkal uzsverot, cik svarīga ir atvērtu standartu lietošana un kādi ieguvumi ir no atvērtā pirmkoda programmatūras (APP) izmantošanas.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos