Apstiprināts LATA 2017. gada pārskats un pārvēlēta LATA valde

2018. gada 1. martā notika LATA biedru sapulce. Sapulcē LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs iepazīstināja klātesošos ar paveikto 2017. gadā. LATA biedri apstiprināja LATA 2017. gada pārskatu. Kā katru katru biedru sapulce pārvēlēja valdi. LATA valdē darbu turpinās LVRTC pārstāvis Rojs Dauburs, Oracle Latvia pārstāvis Anrijs Šnipke, LU pārstāvis Leo Trukšāns, asociētais biedrs Jānis Treijs. LATA valdē darbu uzsāks Evijs Taube  – Oracle pārstāvis un LATA asociētais biedrs, Katrīna Amerika – Latvijas valsts mežu pārstāve, Aigars Jaundālders – Squalio CC  pārstāvis.

6. marta LATA valdes sēdē par LATA  valdes priekšsēdētāju valdes locekļi ievēlēja Jāni Treiju.

Paldies visiem biedriem un asociētajiem biedriem, kas klātienē apmeklēja sapulci!

 

LATA sociālajos tīklos

Aicinām pieteikties LATA gada balvai 2017

Lai izceltu un godinātu Latvijas privātā un publiskā sektora, akadēmiskās vides pārstāvju un privātpersonu ieguldījumu atvērtu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izstrādē, izmantošanā, popularizēšanā, LATA izsludina konkursu “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2017”.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos