Notikusi Latvijas atvērto tehnoloģiju konference 2009

Latvijas atvērto tehnoloģiju konference šogad, 11. novembrī visas dienas garumā pulcēja vairāk kā 200 dalībnieku, no kuriem lielākā daļa jeb 60% bija dažādu, ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) saistītu uzņēmumu pārstāvji, 25% bija valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, pārējie – izglītības iestāžu darbinieki, topošie speciālisti jeb studenti, atvērtā pirmkoda entuziasti un citu sabiedrisku organizāciju pārstāvji.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Latvijas atvērto tehnoloģiju konference 2009

2009. gada 11. novembrī

Rīgā, Latvijas Universitātē (Raiņa bulv.19)

Jau otro gadu pēc kārtas Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija rīkoja konferenci, lai informētu sabiedrību par atvērtā pirmkoda programmatūras (APP) risinājumiem, to lietošanas pieredzi un ieguvumiem no APP izmantošanas.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

LATA kopsapulces paziņojums

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) ir gandarīta par pēdējā pusgadā paveikto atvērtu standartu un uz atvērtā pirmkoda balstītas programmatūras pielietošanas iespēju popularizēšanas, kā arī vienlīdzīgas konkurences nodrošināšanā IKT iepirkumos valsts un privātajā sektorā.

LATA novērojumi liecina par vērā ņemamām izmaiņām sabiedrības attieksmē pret uz atvērtā pirmkoda balstītas programmatūras pielietojumu – interneta vidē ievietotie raksti liecina par sākotnējās noliedzošās attieksmes maiņu uz pieaugošu sabiedrības interesi un pozitīvu pieredzi darbā ar uz atvērtā pirmkoda balstītu programmnodrošinājumu. Gan publiskais, gan privātais sektors, izrāda pastiprinātu interesi par LATA aktivitātēm Latvijas IKT nozares konkurētspējas stiprināšanā kā arī, iespējamu līdzekļu izlietojuma optimizāciju, IT projektos iestādēs un uzņēmumos.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos