LATA: prieks par ikvienu iestādi, kura atver datus sabiedrībai

Informācija medijiem
2014. gada 30. jūnijā

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) aicina valsts un pašvaldību iestādes sekot Uzņēmuma reģistra (UR) piemēram un atvērt datus, lai tos varētu brīvi izmantot ikviens interesents. LATA ierosina aktīvāk veicināt datu atvēršanu, jo galvenais ieguvējs būs Latvijas tautsaimniecība.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Efektīvi un elektroniski pakalpojumi publiskajā pārvaldē

Informācija medijiem
2014. gada 30. maijā

Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) turpina vienotas valsts IKT sistēmu arhitektūras veidošanu ar mērķi novērst valsts IKT saimniecības sadrumstalotību, un ar IKT sniegtajām iespējām atbalstīt, uzlabot un padarīt ērtākus publiskās pārvaldes procesus. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) atzinīgi vērtē nozares ekspertu iesaisti arhitektūras izstrādes procesā un jau ir sniegusi savus ieteikumus efektīvākiem uzlabojumiem.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Veiksmīgi tiek realizēts projekts LATA administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Informācija medijiem
2014. gada 30. aprīlī

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) kopš 2013. gada 1. augusta realizē projektu “Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/056), kas ļauj uzlabot asociācijas darbību un sekmē tās mērķu sasniegšanu.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

IKT nozarei finansējumu samazināt nedrīkst

Informācija medijiem
2014. gada 25. aprīlī

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) iebilst pret Eiropas struktūrfondu finansējuma 2014.- 2020. gadam samazinājumu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarei. Saskaņā ar LATA rīcībā esošo informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno ievērojami samazināt iepriekš paredzēto Eiropas finansējumu IKT, kas apdraud nozares attīstību un ir pretrunā ar Latvijas un Eiropas izvirzītajām prioritātēm un pieņemtām pamatnostādnēm.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

E-prasmju nedēļas ietvaros norisinājās seminārs uzņēmējiem

No 24. Līdz 28. martam visā Eiropā un arī Latvijā notiek e-prasmju nedēļa, kuras ietvaros ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts apmeklēt kādu no 700 pasākumiem par informācijas tehnoloģiju lietojamību visā Latvijā.

Lai atbalstītu un iedrošinātu jaunos uzņēmējus informācijas tehnoloģiju uzņēmums SIA „Ozols Grupa” un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) 25. martā organizēja bezmaksas semināru jaunajiem uzņēmējiem „Biznesa vadība start-up uzņēmumos”. Pasākuma mērķis bija informēt jaunos uzņēmējus par informācijas tehnoloģiju pielietošanu darba procesā un biznesa vadībā, kā arī iedvesmot apmeklētājus uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos