Eiropas Komisija aicina komentēt rekomendācijas par IKT atkārtotu izmantošanu publiskajā pārvaldē

Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi 10 rekomendācijas, kā veicināt kopīgu un atkārtotu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietošanu publiskajā pārvaldē.  Rekomendācijas ietver priekšlikumus kā Eiropas valstu pārvaldes iestādēm savstarpēji komunicēt, pārvarēt juridiskos šķēršļus, izmantot tehnoloģijas un organizēt savu darbu.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

LATA rekomendē ERAF projektiem atbalstīt informatīvus un izglītojošus pasākumus atvērto datu jomā

Atbildot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) lūgumu, LATA ir izvērtējusi 16. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto MK noteikumu projektu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk- noteikumu projekts). Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā īstenos  Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projektus centralizētas publiskās pārvaldes IKT platformu izveidei, pasākuma mērķi, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Mūsdienīgām un lietotājam ērtām mājas lapām jābūt arī valsts pārvaldē

Informācija medijiem
2014. gada 31. jūlijā

Daudzas mājas lapas pēdējā laikā piedzīvo būtiskas pārmaiņas, jo mainās to izmantošanas veidi un lietotāju paradumi. Cilvēki tās lieto no mobilām ierīcēm, kuru skaits strauji pieaug. Paradumu maiņa diktē jaunas prasības gan dizainam, gan saturam, gan lapas struktūrai. Šīs pārmaiņas jāņem vērā ne tikai uzņēmumiem, bet arī valsts iestādēm, īpaši šobrīd, kad tiek uzlabotas un standartizētas mājas lapas.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

LATA: prieks par ikvienu iestādi, kura atver datus sabiedrībai

Informācija medijiem
2014. gada 30. jūnijā

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) aicina valsts un pašvaldību iestādes sekot Uzņēmuma reģistra (UR) piemēram un atvērt datus, lai tos varētu brīvi izmantot ikviens interesents. LATA ierosina aktīvāk veicināt datu atvēršanu, jo galvenais ieguvējs būs Latvijas tautsaimniecība.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos