Pašvaldībām iesaka izmantot atvērtā pirmkoda programmatūru

Pilnvērtīgai datora lietošanai nepietiek ar ierīces iegādāšanos, bet nepieciešams izvēlēties arī programmatūru. Lietotāji bieži lieto maksas programmas, jo tās tiek reklamētas un piedāvātas kopā ar datoru. Taču ir alternatīva – izmantot atvērtā pirmkoda programmatūru (APP), kas ir bez maksas, taču bieži dara to pašu, ko maksas slēgtā koda programmatūra. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA), sadarbojoties ar Valmieras pašvaldību, skaidro, kāda ir pieredze ar APP un kāpēc lietotājam vajadzētu vai nevajadzētu to izvēlēties.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Efektīvi un elektroniski pakalpojumi publiskajā pārvaldē

Informācija medijiem
2014. gada 30. maijā

Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) turpina vienotas valsts IKT sistēmu arhitektūras veidošanu ar mērķi novērst valsts IKT saimniecības sadrumstalotību, un ar IKT sniegtajām iespējām atbalstīt, uzlabot un padarīt ērtākus publiskās pārvaldes procesus. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) atzinīgi vērtē nozares ekspertu iesaisti arhitektūras izstrādes procesā un jau ir sniegusi savus ieteikumus efektīvākiem uzlabojumiem.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Diskusija par valsts IKT arhitektūras izstrādi

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) organizē diskusiju par valsts IKT arhitektūras izstrādi un tās sasaisti ar nākamā perioda ERAF plānošanu IKT jomā. Diskusijas pamatā būs VARAM Valsts sekretāra vietnieka IKT jautājumos Arņa Dauguļa uzstāšanās par līdzšinējiem panākumiem un izaicinājumiem, kā arī nākamajiem soļiem arhitektūras izstrādē.

Pasākums notiks 21. maijā plkst. 10:00 Latvijas Universitātē Raiņa bulv.19, kafejnīcas semināru telpā. Lai pieteiktos diskusijai, lūdzu rakstīt uz madara@lata.org.lv līdz pirmdienai, 19.maijam!

LATA aicina visus interesentus izmantot iespēju savlaicīgi paust savu viedokli, ieteikumus un idejas par valats IKT arhitektūru un lietderīgu ERAF izmantošanu!

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

IKT nozarei finansējumu samazināt nedrīkst

Informācija medijiem
2014. gada 25. aprīlī

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) iebilst pret Eiropas struktūrfondu finansējuma 2014.- 2020. gadam samazinājumu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarei. Saskaņā ar LATA rīcībā esošo informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno ievērojami samazināt iepriekš paredzēto Eiropas finansējumu IKT, kas apdraud nozares attīstību un ir pretrunā ar Latvijas un Eiropas izvirzītajām prioritātēm un pieņemtām pamatnostādnēm.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Iezīmējas ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā gaidāmās aktivitātes IKT jomā

Citāts no www.db.lv:

Viens no lielajiem jaunā plānošanas perioda mērķiem ir uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamību, izmantošanu un kvalitāti. Latvijā būtiski ir sakārtot valsts IKT saimniecību ne tikai no centralizācijas, bet arī no attīstības viedokļa, vienlaikus uzlabojot biznesa procesus, pastāstīja VARAM valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Arnis Daugulis. E-pakalpojumu jomā akcents tiks likts ne tik daudz uz kvantitāti, cik uz kvalitāti. Informācijas sistēmu savietojamības jomā tiks domāts ne tikai par savietojamību Latvijas, bet arī Eiropas līmenī. Paralēli valstij ir plāni saistībā ar nozares aktualitātēm, piemēram, atvērto datu jeb Open data jomā.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos