Latvijas prezidentūras laikā jāizceļ mūsu digitālie sasniegumi

Jānis Treijs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Viena no prioritātēm Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības (ES) Padomē būs digitālā prioritāte. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) atbalsta izvirzīto digitālo prioritāti un tās galvenos informācijas sabiedrības stiprināšanas virzienus: digitālā vienotā tirgus nostiprināšana, e-pārvaldības attīstība un kiberdrošība, kā arī ierosina iekļaut darba kārtībā atvērto datu jautājumu.

Latvija sola savas prezidentūras ietvaros maksimāli atbalstīt digitāla potenciāla stiprināšanu kopā ar ES Padomi, Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju un citām ES institūcijām. Galvenie darbības virzienu būs saistīti ar e-pārvaldību un iedzīvotāju e-prasmju uzlabošanu, kā arī informācijas drošību digitālajā vidē.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Rīgas dome uzsāk darbu pie pašvaldības datu atvēršanas

Informācija medijiem

2014.gada 12.februārī

12.februārī Rīgas domes Finanšu un administrācijas komisija izveidojusi darba grupu atvērto datu (Open Data) principa ieviešanai Rīgas pašvaldībā, lai rastu plašāku pašvaldības un tās kapitālsabiedrību radīto datu pielietojumu Darba grupā piedalīsies arī eksperti no Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA).

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Datu atvēršana un atkārtota izmantošana ļauj ietaupīt un nopelnīt

Jānis Treijs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Šī gada laikā ir daudz runāts par atvērto datu nozīmi tautsaimniecības attīstībā, jaunu darbavietu veidošanā un valsts konkurētspējas attīstībā. Kas tad īsti ir šie atvērtie dati, kā tie ietekmē attīstību un dod labumu valsts pārvaldei, tautsaimniecībai un iedzīvotājiem?

Atvērtie dati ir dati, kas ir pieejami atvērtā formātā, ir mašīnlasāmi un publicēti saskaņā ar licenci, kas ļauj tos izmantot atkārtoti un bez maksas.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Atklāta vēstule par atbalstu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūdžam

LR Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim

LR vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūdžam

Reformu partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājam Edmundam Demiteram

Reformu partijas Saeimas frakcijas deputātiem

Reformu partijas valdei

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA), kas apvieno vadošos vietējos un ārvalstu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares uzņēmumus, vēlas izteikt atbalstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotajām aktivitātēm efektīvākas valsts IKT pārvaldes nodrošināšanai, kā arī tautsaimniecības attīstības veicināšanai kopumā.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

LATA vēstulē Eiropas Komisijai lūdz nepieļaut finansējuma samazinājumu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām

Informācija medijiem

2013.gada 21.novembrī

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) aicina Eiropas komisiju (EK) izvērtēt Latvijas Finanšu ministrijas ierosinājumus samazināt finansējumu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) par 47 miljoniem eiro, kas varētu nopietni ietekmēt nozares un visas tautsaimniecības attīstību.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos