Efektīvi un elektroniski pakalpojumi publiskajā pārvaldē

Informācija medijiem
2014. gada 30. maijā

Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) turpina vienotas valsts IKT sistēmu arhitektūras veidošanu ar mērķi novērst valsts IKT saimniecības sadrumstalotību, un ar IKT sniegtajām iespējām atbalstīt, uzlabot un padarīt ērtākus publiskās pārvaldes procesus. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) atzinīgi vērtē nozares ekspertu iesaisti arhitektūras izstrādes procesā un jau ir sniegusi savus ieteikumus efektīvākiem uzlabojumiem.

Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana un vienkāršošana ir viena no valdības prioritātēm. Plānots aizvien vairāk pakalpojumus padarīt elektroniskus, tādējādi uzlabojot procesus un padarot efektīvāku publiskās pārvaldes darbību. Eiropas Komisijas izstrādātā Digitālā programma Eiropai, kuras mērķis ir ar IKT starpniecību sekmēt ekonomikas izaugsmi, paredz, ka 2015. gadā vismaz 50% iedzīvotāju jālieto e-pārvaldes pakalpojumi. Tomēr statistikas dati liecina, ka Latvijā izaugsme nenotiek un samazinājums ir no 47% e-pakalpojumu lietotājiem 2012. gadā līdz 35% lietotāju 2013.gadā. Šobrīd pieejamie valsts un pašvaldību elektroniskie pakalpojumi apkopoti portālā www.latvija.lv .

IKT arhitektūra ir pamats tam, lai nākotnē radītās sistēmas būtu sadarbspējīgas: lai vienā valsts informācijas sistēmā glabātie dati būtu izmantojami citās informācijas sistēmās. Vienotas valsts IKT arhitektūras izstrādes ietvaros plānota valsts IKT atbalsta optimizācija un centralizācija. Paredzēts nodrošināt valsts informācijas sistēmu savienojamību, informācijas pieejamību un atkalizmantošanu. LATA uzskata, ka pašlaik veidotajai vienotajai valsts IKT arhitektūrai jābūt tehnoloģiski neitrālai un jāparedz atvērtu standartu izmantošana, lai nodrošinātu brīvu konkurenci informācijas sistēmu izstrādē.

„Nozīmīgi, lai publiskās pārvaldes sistēmas būtu ērtas un nesadrumstalotas, lai tajās būtu iespējams orientēties un tas veicinātu publiskās pārvaldes efektivitāti un vienkāršotu sabiedrības ikdienu. LATA ir sniegusi VARAM savus ierosinājumus, lai notiktu veiksmīga un ilgtspējīga IKT sistēmu infrastruktūras attīstība un uzlabošana. LATA aicina VARAM plašāk diskutēt par piedāvāto projektu aktivitāšu izvērtēšanu, atbilstoši Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam noteiktajiem pamatprincipiem, kas ir publiskās pārvaldes dati tautsaimniecības izaugsmei, racionāla IKT pārvaldība, efektīvi darbības procesi un e-pārvaldes kvalitāte,” saka LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs.

Lai uzlabotu e-pakalpojumu attīstību un IKT koplietošanas infrastruktūru, investēts Eiropas Savienības finansējums iepriekšējā fondu plānošanas periodā (2006. – 2013.) un tas būs pieejams arī no nākamā plānošanas perioda līdzekļiem. Nozīmīgi izvērtēt, kas līdz šim noticis veiksmīgi, kas jāuzlabo, lai finansējums tiktu ieguldīts efektīvi un sniegtu vēlamo rezultātu. LATA apliecina gatavību arī turpmāk sadarboties ar VARAM, lai sniegtu ieteikumus un ekspertu viedokli.

Par LATA:

LATA apvieno organizācijas un privātpersonas, tajā skaitā IT piegādātājus un lietotājus, kuri saskata ekonomiskus ieguvumus no atvērtu tehnoloģiju plašākas izmantošanas Latvijā.

Biedrība LATA īsteno projektu „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana” kopš 2013. gada 1. augusta. Projekta aktivitātes ietver arī seminārus, apmācības un konferenci par IKT nozares jautājumiem un citas aktivitātes. Projekta kopējais budžets ir 30455,15 EUR, un tas tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, kuru administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu ietvaros.

Informāciju sagatavoja LATA informācijas koordinatore:
Aija Upleja
LEAD. Korporatīvā komunikācija
aija.upleja@lead.lv

Šī publikācija ir sagatavota projekta „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana”

(Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/056/134) ietvaros.

92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *