Finansējums informācijas un komunikāciju tehnoloģijām – stūrakmens tautsaimniecības attīstībai

Jānis Treijs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) iebilst pret Eiropas Savienības fondu (ESF) finansējuma samazinājumu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamībai, e-pārvaldei un pakalpojumiem. 15.oktobrī Finanšu ministrijas prezentētajos priekšlikumos par ieguldījumu sadalījumu iekļauts gandrīz 43 milj. eiro samazinājums e-pakalpojumu attīstībai, bet informācijas tehnoloģiju sistēmu attīstībai paredzēts par 4.milj. eiro mazāk kā iepriekš.

Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sadarbojoties ar IKT nozares asociācijām, ir izstrādājusi Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam, kurās noteiktas IKT prioritātes, kas vērstas uz mērķi nodrošināt iespēju ikvienam izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku un uzlabot kopējo dzīves kvalitāti, sniedzot ieguldījumu publiskās pārvaldes efektivitātes un valsts konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes paaugstināšanā un darba vietu radīšanā. Pamatnostādņu izveidošanā iesaistījušies nozares eksperti, VARAM, lielākās IKT asociācijas, un šis ir ilga un rūpīga darba un diskusiju rezultāts, tāpēc uzskatām, ka pamatnostādnēm vajadzētu būt primārajam pamatam, uz kura pieņemt lēmumus par finansējuma sadali.

Savukārt Finanšu ministrija sarunās ar EK ir izmantojusi Finanšu ministrijas sagatavoto darbības programmas dokumentu, kas nav ietvēris pilnu informāciju un aktivitāšu pamatojumu no Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu dokumenta. Finanšu ministrijas izstrādātie priekšlikumi par ESF finansējuma samazinājumu IKT nozarei paredz, ka publiskā sektora un nevalstisko organizāciju abpusēji saskaņotās pamatnostādnēs ietvertās aktivitātes netiks realizētas pilnā apmērā, bez kā nav iedomājama Nacionālajā attīstības plānā ietverto mērķu sasniegšana.

EK nav aicinājusi Latviju samazināt IKT pielietojumu publiskajā pārvaldē un tautsaimniecībā kopumā, samazinot tam pieejamo finansējumu, kā to interpretējusi Finanšu ministrija. Komisija, atbildot uz Finanšu ministrijas sagatavoto darbības programmas dokumentu, ir sniegusi savus ieteikumus fondu finansējuma plānošanai, kuros teikts, ka nepieciešams skaidrāk pamatot konkrēto ieguldījumu lietderīgumu. LATA ir gatava iesaistīties, lai šādu pamatojumu sagatavotu. Esam aicinājuši Finanšu ministriju uz sarunu.

Vēlamies atgādināt un uzsvērt IKT nozīmīgumu tautsaimniecības attīstībā, dažādu nozaru uzņēmumu konkurētspējas palielināšanā un efektīvākas valsts pārvaldes nodrošināšanā, kas ilgtermiņā ļautu ne tikai attīstīties, bet arī ietaupīt resursus. IKT ir vispārēja pielietojuma tehnoloģija, ieguldījumi šajā nozarē ir ar augstu ekonomisko efektu un IKT pielietošanas intensitāte ir viens no būtiskākajiem uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas faktoriem.

LATA cer, ka Finanšu ministrija pieņems atbildīgus lēmumus attiecībā uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamību, e-pārvaldi un pakalpojumiem, kā arī ņems vērā Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam, kuras atbalstījusi nozare un kuru izveidošanā ieguldīts rūpīgs darbs.

Publicēts: LETA

Šī publikācija ir sagatavota projekta „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana”

(Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/056/134) ietvaros.

92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *