IKT nozarei finansējumu samazināt nedrīkst

Informācija medijiem
2014. gada 25. aprīlī

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) iebilst pret Eiropas struktūrfondu finansējuma 2014.- 2020. gadam samazinājumu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarei. Saskaņā ar LATA rīcībā esošo informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno ievērojami samazināt iepriekš paredzēto Eiropas finansējumu IKT, kas apdraud nozares attīstību un ir pretrunā ar Latvijas un Eiropas izvirzītajām prioritātēm un pieņemtām pamatnostādnēm.

LATA uzskata, ka Latvijai ir jāīsteno intensīva uz inovācijām balstīta tautsaimniecības attīstība. Nav pieļaujama neargumentēta finansējuma ierobežošana IKT sektoram, kā to šobrīd plāno darīt VARAM. Šāda Latvijas valsts pārvaldes attieksme pret IKT ir pretrunā gan ar publiskā sektora un nevalstisko organizāciju abpusēji saskaņoto nozares plānošanas dokumentu mērķiem, gan ar Latvijas kā topošās ES prezidējošās valsts pausto nostāju prezidentūras laikā, 2015. gadā, par vienu no prioritātēm izvirzīt digitālo prioritāti, kā arī tas neatbilst izrādītajai iniciatīvai organizēt Digitālo Asambleju Latvijā.

Vienlaikus LATA uzsver, ka ir būtiski rīkoties saskaņā ar iepriekš pieņemtiem dokumentiem, ko sadarbojoties izstrādājuši gan valsts, gan nozares asociāciju pārstāvji. Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (Pamatnostādnes) ir noteikti četri e-pārvaldes plānošanas pamatprincipi – publiskās pārvaldes dati tautsaimniecības izaugsmei, racionāla IKT pārvaldība, efektīvi darbības procesi un e-pārvaldes kvalitāte. Šiem pamatprincipiem ir jābūt kā kritērijam projektu/aktivitāšu atlasei un to īstenošanai, kā arī plānojot finansējumu.

„LATA uzskata, ka ir svarīgi turpināt iepriekšējā struktūrfondu periodā Latvijā iesākto IKT nozares aktivitāšu plānveidīgu un koncentrētu turpmāko īstenošanu, nodrošinot plānoto Eiropas struktūrfondu finansējumu 2014.- 2020. gadam projektiem un aktivitātēm atbilstoši Pamatnostādnēs noteiktajiem principiem. Uzskatām, ka jau tagad pieejamais finansējums ir pārāk mazs, lai IKT nozare attīstītos, tā samazināšana būtu kritiska,” skaidro LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs.

LATA vērsusies ar vēstuli VARAM, lūdzot ievērot Pamatnostādnēs noteiktos e-pārvaldes pamatprincipus, kā arī skaidrot, kāpēc tiek samazināts Eiropas struktūrfondu finansējums IKT nozarei, kāds ir pamatojums un kādi aprēķini ir veikti.

LATA cer, ka ministrija rīkosies saskaņā ar Latvijas un Eiropas izvirzītajām prioritātēm un ļaus IKT sektoram attīstīties. Šai nozarei ir būtiska loma Latvijas tautsaimniecības attīstībā, efektīvas pārvaldības veidošanā un inovācijas attīstībā.

Par LATA:

LATA apvieno organizācijas un privātpersonas, tajā skaitā IT piegādātājus un lietotājus, kuri saskata ekonomiskus ieguvumus no atvērtu tehnoloģiju plašākas izmantošanas Latvijā.

Biedrība LATA īsteno projektu „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana” kopš 2013.gada gada 1.augusta. Projekta aktivitātes ietver arī seminārus, apmācības un konferenci par IKT nozares jautājumiem un citas aktivitātes. Projekta kopējais budžets ir 30455,15 EUR, un tas tiek tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, kuru administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu ietvaros.

Informāciju sagatavoja LATA informācijas koordinatore:
Aija Upleja
LEAD. Korporatīvā komunikācija
aija.upleja@lead.lv

Šī publikācija ir sagatavota projekta „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana”

(Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/056/134) ietvaros.

92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *