Īstenos projektu LATA darbības attīstības sekmēšanai

Informācija medijiem
2013.gada 2.jūlijā

Ar 2013.gada 1.augustu biedrība „Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija” (LATA) uzsāks īstenot projektu „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana”.

Projekta galvenais mērķis ir stiprināt LATA administratīvo kapacitāti, aizstāvot biedrības mērķus valsts un pašvaldību institūcijās, panākot aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

LATA aktīvi iestājas par līdz šim nepietiekami novērtētu iespēju informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozarē – atvērto standartu un atvērtā pirmkoda programmatūras pielietošanu ikdienas darbā valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos, organizācijās un mājsaimniecībās. Ar projekta starpniecību biedrība plāno strādāt pie problēmjautājumu identificēšanas, risinājumu meklēšanas un īstenošanas, sekmēt labvēlīgu vidi atvērto tehnoloģiju izmantošanai un veicināt IKT vajadzībām patērējamo līdzekļu ekonomiju, kā arī ar biedru uzkrāto pieredzi piedalīties informācijas sabiedrības veidošanā Latvijā.

Projekta aktivitātes ietver apmācības interešu aizstāvībā, projektu izstrādē un vadībā, kā arī publiskā tēla veidošanā; praktisku darbu interešu aizstāvībā nacionālā mērogā un līdzdalību lēmumu pieņemšanā; pieredzes apmaiņas braucienu starptautiskas sadarbības attīstībai; atvērto durvju dienas IKT nozares darbības popularizēšanai; konferenci ar labās prakses un pieredzes prezentēšanu jaunu biedru piesaistei; informatīvus materiālus par IKT nozares aktualitātēm un problēmjautājumiem.

Projekta mērķa grupa ir 339 LATA asociētie biedri, biedru pārstāvji un sadarbības partneri, kā arī valsts un pašvaldības institūcijas, izglītības iestādes, uzņēmumi un Latvijas sabiedrība kopumā.

Projekta kopējais budžets ir 21404,00 LVL, un tas 12 mēnešu laikā tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, kuru administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, ietvaros.

Interesenti par iespēju piedalīties projekta aktivitātēs ir aicināti savlaicīgi sazināties ar programmu koordinatori Madaru Greiziņu-Kuzminu pa e-pastu madara@lata.org.lv. Vietu skaits dalībai interešu aizstāvības un kapacitātes stiprināšanas programmās, kas tiks īstenotas projekta ietvaros, ir ierobežots.

Informāciju sagatavoja LATA informācijas koordinatore:
Anda Avena
LEAD. Korporatīvā komunikācija
anda.avena@lead.lv


Šī publikācija ir sagatavota projekta „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana”

(Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/056/134) ietvaros.

92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *