Apstiprināts LATA 2018. gada pārskats un pārvēlēta LATA valde

2019. gada 21. martā notika LATA biedru sapulce. LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs iepazīstināja LATA biedrus ar paveikto 2018. gadā. LATA biedri apstiprināja LATA 2018. gada pārskatu. Kā katru katru biedru sapulce pārvēlēja valdi. LATA valdē darbu turpinās LVRTC pārstāvis Rojs Dauburs, LVM pārstāve Katrīna Amerika, asociētais biedrs Leo Trukšāns, asociētais biedrs Jānis Treijs un asociētais biedrs Evijs Taube. LATA valdē darbu uzsāks Ernests Gabrāns – Wunder Latvia pārstāvis un Jānis Tupulis, kurš ir gan asociētais biedrs, gan pārstāv Tieto Latvia.

4. aprīļa LATA valdes sēdē par LATA valdes priekšsēdētāju valdes locekļi ievēlēja Jāni Treiju.
25. aprīļa sēdē LATA valde apspriedīs 2019. un 2020. gadā veicamos darbus.

Paldies visiem biedriem un asociētajiem biedriem, kas klātienē apmeklēja sapulci! Uz tikšanos LATA valdes sēdēs!

24 dienu hakatonā skolēni izzina atvērto datu iespējas un rada jaunus risinājumus

« 1 gada 3 »

Pirmajā Latvijas Skolu Atvērto Datu Hakatonā 2019 uzvarētāju laurus 1. – 9. klašu grupā plūca Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komanda “OPLoRD”, kura, izmantojot atvērtos datus, izveidoja reģionālo autobusu maršrutu simulatoru, savukārt vecāko klašu grupā (10. – 12. klašu grupā) uzvarēja Rīgas 10. vidusskolas komanda “The Conquerors”, piedāvājot mobilo lietotni, kas atgādina par medikamentu lietošanu.

Martā notikušā hakatona mērķis bija atklāt skolēniem iespējas, kādas sniedz atvērtie dati. Uzdevums bija radīt skolēnam, skolai vai pilsētai noderīgu tīmekļa vietni vai mobilo lietotni drošības, kultūras, hobiju, tūrisma vai izglītības jomā, izmantojot kādu no vairāk nekā 250 valsts pārvaldes iestāžu datu kopām, kas publicētas Atvērto datu portālā https://data.gov.lv.
Lasīt vairāk

Latvijas skolu atvērto datu HAKATONA 2019 uzsākšanas seminārs skolēnus iedvesmo radīt

« 1 gada 2 »

1. martā, Starptautiskās atvērto datu dienas priekšvakarā, Latvijas Universitātes Zinātņu mājā tika uzsākts radošs programmatūras izstrādes hakatons skolēniem. Tas sākās ar hakatona uzsākšanas semināru, kurā savu dalību 24 dienu izaicinājumam pieņēma 64 komandas un to pedagogi no dažādām Latvijas skolām un savu atbalstu apstiprināja 20 saistošo jomu (tehnoloģiju, atvērto datu, biznesa, prezentēšanas, runas) eksperti. Semināru moderēja Miks Dzenis, kas pārstāv projektu SKOLA 2030.
Lasīt vairāk