Labā prakse IT iepirkumu jomā

Ar mērķi veicināt labo praksi lielu IT iepirkumu procesā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) ir izstrādājusi dokumentu “Problēmsituācijas un ieteikumi IT iepirkumu jomā”.

Idejas par labās prakses apkopošanas un tās popularizēšanas nepieciešamību tika izteiktas LATA organizētajā diskusijā “Ideāls publiskais iepirkums” 2011. gada 5. maijā, lai uzlabotu gan pasūtītāju kompetenci un izpratni par IT iepirkumu specifiku un veicinātu labāku rezultātu sasniegšanu, gan palīdzētu konsultantiem, juristiem un citiem speciālistiem iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā.

Izstrādātais dokuments satur ieteikumus atsevišķu problemātisku situāciju risināšanai IT jomas iepirkumos.

Dokuments tika izstrādāts darba grupā, kurā tika aicināti piedalīties visi LATA biedri un vadošie IT un vadības konsultanti, kas sadarbojas ar publiskā sektora IT jomas pasūtītājiem. Vērtīgi komentāri un ieteikumi tika saņemti no Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Metodoloģijas departamenta speciālistiem un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas. Visi saņemtie IT nozares ekspertu un konsultantu ieteikumi tika apkopoti un ņemti vērā, gatavojot dokumenta gala versiju.

Saskaņā ar LATA valdes un darba grupas viedokli dokuments ir izmantojams visām iepirkumu procesā iesaistītajām pusēm, tas ir izplatāms plašam pasūtītāju, IT komersantu, konsultantu un citu ieinteresēto personu lokam, kā arī publicēts IUB mājaslapā sadaļā „Nozaru organizāciju ieteikumi”.

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *