LATA paraksta sadarbības memorandus ar politisko partiju apvienībām

Apzinoties informācijas tehnoloģiju (IT) stratēģisko nozīmi Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstībā un ilgtspējīgā valsts iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) ir parakstījusi sadarbības memorandus ar politisko apvienību “Par Labu Latviju!” un politisko partiju apvienībām “Saskaņas Centrs” un “Vienotība”. Memorandu mērķis ir deklarēt un pamatot vienotu pozīciju ar IT attīstību saistītos jautājumos, kā arī radīt ietvaru turpmākai, efektīvai sadarbībai.

Sadarbības memorandi paredz vienošanos:

  • īstenot centralizētu IT pārvaldības procesu visam publiskajam sektoram;
  • veicināt atvērtu, starptautiski atzītu standartu izmantošanu valsts informācijas sistēmu un e-pārvaldes risinājumu izveidē un paredzamajā saskarnē ar lietotājiem un citām informācijas sistēmām;
  • veicināt valsts informācijas atkalizmantošanu – gan datu, gan informācijas sistēmu līmenī;
  • veikt valsts IT sistēmu un resursu konsolidāciju un centralizāciju, apsverot iespēju daļu valsts IT funkciju pēc to sakārtošanas un optimizācijas nodot ārpakalpojumā ar nosacījumu, ka tiek novērtēti un ievēroti riski, kas ar to saistīti;
  • sekmēt kvalitatīvas un mūsdienīgas IT izglītības pieejamību pamata, vidējā un augstākajā izglītībā, t.sk. veicināt augstākās izglītības un pētniecības iestāžu dalību dažādu nozaru projektos, lai celtu studiju kvalitāti un zināšanu pārnesi ražošanā;
  • stiprināt godīgu, brīvu un atklātu konkurenci valsts un pašvaldību IT iepirkumos;
  • veicināt ekonomiskā izdevīguma principa ievērošanu IT iepirkumu vērtēšanā, ņemot vērā vietējo IT uzņēmumu pievienoto vērtību risinājumu piegādē, īpašumtiesību jautājumu attiecībā uz risinājumā izmantoto standarta programmatūru un risinājumiem un to iespējamo eksporta potenciālu;
  • izvērtēt IT risinājumu un to platformu izvēlē uz atvērtā pirmkoda balstītas programmatūras izvēles ekonomisko ietekmi;
  • veicināt regulāru un savlaicīgu informācijas publiskošanu par paredzamajiem valsts nozīmes projektiem, ieviešot publisku informācijas pieprasījumu procedūru pirms iepirkuma konkursu materiālu sagatavošanas;
  • turpināt un paplašināt sadarbību IT nozares politikas veidošanā, stratēģijas plānošanā un likumdošanas aktu sagatavošanā.
LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *