LATA rekomendē ERAF projektiem atbalstīt informatīvus un izglītojošus pasākumus atvērto datu jomā

Atbildot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) lūgumu, LATA ir izvērtējusi 16. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto MK noteikumu projektu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk- noteikumu projekts). Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā īstenos  Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projektus centralizētas publiskās pārvaldes IKT platformu izveidei, pasākuma mērķi, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas.

Lai gan noteikumu projekta mērķos ir uzsvērta publisko datu atkalizmantošana un atbalstāmās darbībās  paredzēta datu atkalizmantošanas nodrošināšana un sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes, tomēr noteikumu projektā nav konkretizētas izmaksas atvērto datu jomai.

LATA uzskata, lai samazinātu risku, ka projektos dati tiek formāli atvērti, bet netiek nodrošināti priekšnosacījumi datu tālākai izmantošanai, būtiski ir sagatavot atvērto datu lietošanas atbalsta materiālus. Lai  iedzīvotāji, komersanti, valsts pārvalde, pašvaldības un biedrības izprastu publiskā sektora informācijas atkalizmantošanas iespējas, ir jāattīsta informatīvi un izglītojoši pasākumi atvērto datu jomā dažādām mērķgrupām.

30. jūlijā LATA nosūtīja VARAM priekšlikumus papildināt noteikumu projektu, ka ERAF projektu  informācijas sistēmu izstrādes vai iegādes izmaksas paredz arī tīmeklī brīvi pieejamu atvērto datu lietošanas atbalsta materiālu, t.sk. interaktīvu materiālu un rokasgrāmatu izstrādes izmaksas. Kā arī LATA aicināja precizēt, ka IKT iespēju izmantošanas veicināšanas izmaksas paredz izmaksas atvērto datu apmācību programmu izstrādei un informatīvu pasākumu un apmācību par atvērtajiem datiem nodrošināšanai .

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *