LATA vēstulē Eiropas Komisijai lūdz nepieļaut finansējuma samazinājumu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām

Informācija medijiem

2013.gada 21.novembrī

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) aicina Eiropas komisiju (EK) izvērtēt Latvijas Finanšu ministrijas ierosinājumus samazināt finansējumu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) par 47 miljoniem eiro, kas varētu nopietni ietekmēt nozares un visas tautsaimniecības attīstību.

LATA nosūtījusi vēstuli EK viceprezidentei Nellijai Krūsai (Neelie Kroes), EK Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ģenerāldirektorātam Robertam Madelinam (Robert Madelin) un Eiropas Savienības Reģionālās politikas komisāram Johannesam Hānam (Johannes Hahn). Organizācija vēstulē aicina EK iesaistīties un nepieļaut Eiropas Savienības fondu (ESF) finansējuma samazinājumu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām par 47 miljoniem eiro, kas ir apmēram trešdaļa no šai nozarei paredzētā ESF budžeta. Finanšu ministrija lēmumu samazināt finansējumu pieņēmusi, balstoties uz EK ieteikumiem, kuros tā lūdz precizēt konkrētās pozīcijas IKT nozarei un tās pamatot, bet Finanšu ministrija skaidrojuma vietā piedāvājusi finansējumu samazināt. LATA aicina EK novērst iespējumos pārpratumus attiecībā uz saņemtajiem EK komentāriem un to būtību. Vēstule EK tapusi pēc tikšanās ar Finanšu ministriju, kuras laikā kompromiss netika rasts.

LATA skaidrojusi arī nesen izveidoto Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam nozīmi, kurās iekļautas IKT prioritātes un finansējuma nepieciešamība izvirzīto mērķu realizēšanai. Nostādnes izveidotas, sadarbojoties Vides un reģionālās attīstības ministrijai un nevalstiskajam sektoram, tai skaitā lielākajām IKT asociācijām, tajās noteiktas IKT prioritātes, kas vērstas uz mērķi nodrošināt iespēju ikvienam izmantot IKT sniegtās iespējas, veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku un uzlabot kopējo dzīves kvalitāti, sniedzot ieguldījumu publiskās pārvaldes efektivitātes un valsts konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes paaugstināšanā un darba vietu radīšanā.

Attīstīt pētniecību un inovācijas, veicināt tautsaimniecības izaugsmi un publisko datu izmantošanu, kā arī datu drošība un atvērtība ir LATA un EK kopējie mērķi, kuru sasniegšanai ir nepieciešama sadarbība un atbalsts. LATA vēstulē pauž savu apņēmību iesaistīties un skaidrot EK vai jebkurai ieinteresētajai pusei finansējuma nozīmību, kā arī nepieciešamību izveidot centralizētu valsts pārvaldi, atvērtu datu lietojumu, drošību un inovācijas IKT nozarē.

LATA aicina EK atbalstīt uz attīstību vērstu ESF finansējuma sadali un nepieļaut pieņemt lēmumus, kas ilgtermiņā varētu bremzēt Latvijas ekonomisko izaugsmi.

Informāciju sagatavoja LATA informācijas koordinatore:
Aija Upleja
LEAD. Korporatīvā komunikācija
anda.avena@lead.lv

Šī publikācija ir sagatavota projekta „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana”

(Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/056/134) ietvaros.

92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *