Notiks Linux centra atvērto durvju diena un LATA biedru apmācības projektu izstrādē un vadībā

Informācija medijiem

2013.gada 23.oktobrī

Projekta „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros notiks pasākumi, kuros varēs pilnveidot zināšanas gan par atvērtā pirmkoda tehnoloģijām, gan projektu realizēšanu un finansējuma piesaisti.

1. novembrī Latvijas Universitātes (LU) Linux centrs aicina uz atvērto durvju dienu. Laikā no plkst. 9:00 – 13:00 notiks 3 lekcijas: Programmēšanas valoda Python un tās izmantošanas atbilstība vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta “Programmēšanas pamati” standartam, Python vizuālā programmēšana un Raspberry Pi mikrodators kā mājas temperatūru pārraudzības sistēma. Atvērto durvju dienu iesakām apmeklēt visiem interesentiem, kuri vēlas iegūt vai padziļināt zināšanas par atvērtā pirmkoda tehnoloģijām, to iespējām un priekšrocībām. Pasākums notiks Linux centrā Raiņa bulv.19, 032.telpā, pieteikties var, rakstot uz leo.truksans@lu.lv.
Linux centrs ir LU Datorikas fakultātes Programmēšanas katedras laboratorija, kura apvieno mācībspēkus un Latvijas atvērtā pirmkoda entuziastus. Centra misija ir popularizēt atvērtā pirmkoda tehnoloģijas kā ērtus un pieejamus risinājumus.

No 4. līdz 8. novembrim LATA biedri papildinās savas zināšanas projektu izstrādē un vadībā. Apmācību mērķis ir pilnveidot praktiskās un teorētiskās zināšanas, lai organizācijas biedri spētu patstāvīgi izstrādāt un realizēt projektus un piesaistīt tiem finansējumu. Nodarbībās tiks akcentēti teorētiskie jautājumi par projekta pamatprincipiem un to praktisku pielietojumu finansējuma piesaistei no Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansējuma avotiem. Nodarbību programma sagatavota atbilstoši starptautiskajiem projektu vadības standartiem un Latvijas pieredzei. Apmācības nodrošinās Baltijas Datoru Akadēmija. Par iespēju piedalīties apmācībās aicinām sazināties ar LATA programmu koordinatori Madaru Greiziņu-Kuzminu: madara@lata.org.lv.

Biedrība LATA īsteno projektu „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana” kopš šī gada 1.augusta. Projekta aktivitātes ietver apmācības projektu vadībā, interešu aizstāvībā un publiskā tēla veidošanā, kā arī atvērto durvju dienas IKT nozares darbības popularizēšanai un citas aktivitātes. Projekta kopējais budžets ir 21404,00 LVL, un tas tiek tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, kuru administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu ietvaros.

Informāciju sagatavoja LATA informācijas koordinatore:
Aija Upleja
LEAD. Korporatīvā komunikācija
anda.avena@lead.lv

Šī publikācija ir sagatavota projekta „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana”

(Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/056/134) ietvaros.

92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *