Projekts “Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Biedrība “Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija” ir noslēgusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Sociālā fonda projekta “Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana” Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/056 īstenošanu.

Projekta īstenošanas laiks

2013.gada 1.augusts – 2014.gada 31.jūlijs

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir stiprināt LATA administratīvo kapacitāti, aizstāvot biedrības mērķus valsts un pašvaldību institūcijās, panākot aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Galvenās aktivitātes

Apmācības interešu aizstāvībā, projektu izstrādē un vadībā, kā arī publiskā tēla veidošanā; praktisks darbs interešu aizstāvībā nacionālā mērogā un līdzdalība lēmumu pieņemšanā; starptautiskas sadarbības attīstība; atvērto durvju dienas IKT nozares darbības popularizēšanai; konference labās prakses un pieredzes prezentēšanai jaunu biedru piesaistei; informatīvu materiālu gatavošana par IKT nozares aktualitātēm un problēmjautājumiem.

Projekta ziņas

23.07.2014 Noslēdzas projekts „LATA administratīvās kapacitātes stiprināšana”

13.05.2014 Atvērto durvju dienas pasākums LATA – diskusija par valsts IKT arhitektūras izstrādi

30.04.2014 Veiksmīgi tiek realizēts projekts LATA administratīvās kapacitātes stiprināšanai

15.04.2014 Atvērto durvju dienas pasākums LU – Ubuntu Linux 14.04 sagaidīšana

06.03.2014 Atvērto durvju dienas pasākums informācijas tehnoloģiju uzņēmumā “Ozols grupa” – seminārs “Biznesa vadība start-up uzņēmumos”

17.02.2014 Notiks LATA biedru apmācības par publiskā tēla veidošanu

24.01.2014 Konference par atvērtajiem datiem pulcē vairāk nekā 200 IKT nozares interesentus

15.01.2014 LATA konferencē par šī gada aktualitāti IKT jomā – atvērtajiem datiem

07.01.2014 Notiks DPA atvērto durvju diena

19.12.2013 Notiks LATA konference “Atvērtie dati: iespējas un izaicinājumi”

29.11.2013 Notiks Oracle atvērto durvju diena

19.11.2013 Notiks IBM Latvija atvērto durvju diena

08.11.2013 LATA biedri ieguvuši zināšanas par projektu izstādi un vadību

05.11.2013 Linux Centra atvērto durvju diena

23.10.2013 Notiks Linux centra atvērto durvju diena un LATA biedru apmācības projektu izstrādē un vadībā

07.10.2013 LATA biedri ieguvuši zināšanas par interešu aizstāvību

23.09.2013 Notiks LATA biedru apmācības par interešu aizstāvību

02.07.2013 Īstenos projektu LATA darbības attīstības sekmēšanai

Raksti par aktualitātēm IKT nozarē

31.07.2014 Mūsdienīgām un lietotājam ērtām mājas lapām jābūt arī valsts pārvaldē

30.06.2014 LATA: prieks par ikvienu iestādi, kura atver datus sabiedrībai

26.06.2014 Pašvaldībām iesaka izmantot atvērtā pirmkoda programmatūru

02.06.2014  Skolās jāveicina interese un zināšanas par IKT

30.05.2014 Efektīvi un elektroniski pakalpojumi publiskajā pārvaldē

25.04.2014 IKT nozarei finansējumu samazināt nedrīkst

26.03.2014 Šodien Starptautiskā dokumentu brīvības diena

14.03.2014 Latvijas prezidentūras laikā jāizceļ mūsu digitālie sasniegumi

12.02.2014 Rīgas dome uzsāk darbu pie pašvaldības datu atvēršanas

18.12.2013 Datu atvēršana un atkārtota izmantošana ļauj ietaupīt un nopelnīt

21.11.2013 LATA vēstulē Eiropas Komisijai lūdz nepieļaut finansējuma samazinājumu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām

11.11.2013 Finansējums informācijas un komunikāciju tehnoloģijām – stūrakmens  tautsaimniecības attīstībai

18.10.2013 Vajadzīga spēcīga konkurence

13.10.2013 Pašvaldībām nelegālu programmu vietā būtu jāizmanto atvērtā pirmkoda programmatūra

29.08.2013 Sapnis par interneta vēlēšanām turpina vilināt

E-ziņas

LATA e-ziņas, jūlijs: 2014

LATA e-ziņas, jūnijs: 2014

LATA e-ziņas, maijs: 2014

LATA e-ziņas: aprīlis, 2014

LATA e-ziņas: marts, 2014

LATA e-ziņas: februāris, 2014

LATA e-ziņas: janvāris, 2014

LATA e-ziņas: decembris, 2013

LATA e-ziņas: novembris, 2013

LATA e-ziņas: oktobris, 2013

Projekta finansējums

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 30 455,15 EUR; no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 28 040,07 EUR jeb 92,07% un privātās attiecināmās izmaksas – 2 415,08 EUR jeb 7,93% no visām izmaksām. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.