Programmēšanas stunda tuvojas

hour-of-code-logo

No 5. decembra līdz 11. decembrim norisināsies iniciatīva “Programmēšanas stunda” ikvienam.  Iniciatīvā iesaistītas vairāk kā 180 valstis ar vairākiem desmitiem miljonu skolēnu. Ikvienam ir iespējams organizēt 1 stundu garu programmēšanas nodarbību iesācējiem. Plānoti vairāk kā 50 000 pasākumi pasaulē, tostarp Latvijā – 11.

Ja Tu vai Tava organizācija vēlas iesaistīties, tad plašāka informācija ir pieejama šeit: https://hourofcode.com/lv

Jaunsargi skolā apgūs kiberdrošību

20. augustā Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas pārstāvis Leo Trukšāns tikās ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centra direktoru Druvi Kleinu, lai pārrunātu kiberdrošības izglītības programmas izstrādi skolēniem – jaunsargiem. Sanāksmē piedalījās Valsts izglītības satura centra (VISC) vecākais referents Viesturs Vēzis, kura vadībā sagatavoti jaunie datorikas apguves standarti skolām un CERT.LV attīstības projektu vadītājs Egils Stūrmanis.

Lasīt vairāk

LATA rekomendē ERAF projektiem atbalstīt informatīvus un izglītojošus pasākumus atvērto datu jomā

Atbildot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) lūgumu, LATA ir izvērtējusi 16. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto MK noteikumu projektu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk- noteikumu projekts). Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā īstenos  Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projektus centralizētas publiskās pārvaldes IKT platformu izveidei, pasākuma mērķi, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas.

Lasīt vairāk