LATA rekomendē ERAF projektiem atbalstīt informatīvus un izglītojošus pasākumus atvērto datu jomā

Atbildot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) lūgumu, LATA ir izvērtējusi 16. jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto MK noteikumu projektu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk- noteikumu projekts). Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā īstenos  Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projektus centralizētas publiskās pārvaldes IKT platformu izveidei, pasākuma mērķi, pieejamo finansējumu, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Diskusija par valsts IKT arhitektūras izstrādi

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) organizē diskusiju par valsts IKT arhitektūras izstrādi un tās sasaisti ar nākamā perioda ERAF plānošanu IKT jomā. Diskusijas pamatā būs VARAM Valsts sekretāra vietnieka IKT jautājumos Arņa Dauguļa uzstāšanās par līdzšinējiem panākumiem un izaicinājumiem, kā arī nākamajiem soļiem arhitektūras izstrādē.

Pasākums notiks 21. maijā plkst. 10:00 Latvijas Universitātē Raiņa bulv.19, kafejnīcas semināru telpā. Lai pieteiktos diskusijai, lūdzu rakstīt uz madara@lata.org.lv līdz pirmdienai, 19.maijam!

LATA aicina visus interesentus izmantot iespēju savlaicīgi paust savu viedokli, ieteikumus un idejas par valats IKT arhitektūru un lietderīgu ERAF izmantošanu!

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Iezīmējas ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā gaidāmās aktivitātes IKT jomā

Citāts no www.db.lv:

Viens no lielajiem jaunā plānošanas perioda mērķiem ir uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamību, izmantošanu un kvalitāti. Latvijā būtiski ir sakārtot valsts IKT saimniecību ne tikai no centralizācijas, bet arī no attīstības viedokļa, vienlaikus uzlabojot biznesa procesus, pastāstīja VARAM valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Arnis Daugulis. E-pakalpojumu jomā akcents tiks likts ne tik daudz uz kvantitāti, cik uz kvalitāti. Informācijas sistēmu savietojamības jomā tiks domāts ne tikai par savietojamību Latvijas, bet arī Eiropas līmenī. Paralēli valstij ir plāni saistībā ar nozares aktualitātēm, piemēram, atvērto datu jeb Open data jomā.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

LATA vēstulē Eiropas Komisijai lūdz nepieļaut finansējuma samazinājumu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām

Informācija medijiem

2013.gada 21.novembrī

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) aicina Eiropas komisiju (EK) izvērtēt Latvijas Finanšu ministrijas ierosinājumus samazināt finansējumu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) par 47 miljoniem eiro, kas varētu nopietni ietekmēt nozares un visas tautsaimniecības attīstību.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Finansējums informācijas un komunikāciju tehnoloģijām – stūrakmens tautsaimniecības attīstībai

Jānis Treijs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) iebilst pret Eiropas Savienības fondu (ESF) finansējuma samazinājumu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamībai, e-pārvaldei un pakalpojumiem. 15.oktobrī Finanšu ministrijas prezentētajos priekšlikumos par ieguldījumu sadalījumu iekļauts gandrīz 43 milj. eiro samazinājums e-pakalpojumu attīstībai, bet informācijas tehnoloģiju sistēmu attīstībai paredzēts par 4.milj. eiro mazāk kā iepriekš.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos