Finanšu ministrija prezentē plānoto IT projektu

Š.g. 25.oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā sanāksmē par ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes plānotajiem projektiem Finanšu minsitrija iepazīstināja IT nozares pārstāvjus ar plānoto projektu „Vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveide, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību” (prezentācija).

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Labklājības ministrija un Nacionālais veselības dienests prezentē plānotos IT projektus

Š.g. 17.augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā sanāksmē par ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes plānotajiem projektiem Labklājības minsitrija iepazīstināja IT nozares pārstāvjus ar projektu “Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” (prezentācija) un Nacionālais veselības dienests stāstīja par projektu “E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība” (prezentācija).

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Kultūras ministrija prezentē plānotos IT projektus

Š.g. 21.jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā sanāksmē par ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes plānotajiem projektiem Kultūras minsitrija iepazīstināja IT nozares pārstāvjus ar projektiem „Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē” (prezentācija) un “Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai” (prezentācija).

LATA sociālajos tīklos

VARAM veicina caurspīdīgumu valsts IT projektos

Turpinot aizsākto labo praksi iepazīstināt IT nozari ar darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” plānotajiem projektiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)  š.g. 7.jūnija sanāksmē iepazīstināja interesentus ar projektiem „Fizisko un juridisko personu un publiskās pārvaldes iestāžu datu apmaiņa ar Eiropas Savienības dalībvalstu informācijas reģistru tīklu (single Accesspoint)” (prezentācija) un „Centralizēts iesniegums (jautājums) valsts pārvaldes iestādei vai pašvaldībai, izmantojot portālu www.latvija.lv” (prezentācija). Šīs sanāksmes laikā VARAM iepazīstināja IKT nozares pārstāvjus ar projektu būtību un uzklausīja komentārus un priekšlikumus par tiem.

LATA sociālajos tīklos

VARAM iepazīstina nozari ar plānotiem IT projektiem

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) atzinīgi vērtē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) aizsākto praksi prezentēt IT nozarei darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros plānotos projektus.

Š.g. 24.maijā notikušajā sanāksmē, uz kuru bija aicināti lielāko IT asociāciju pārstāvji, Valsts reģionālās attīstības aģentūra klātesošos iepazīstināja ar plānotajiem 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektiem: “Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība” (prezentācija) un „Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu apmaiņas formāta izveide telpiskās un teritorijas plānošanas vajadzībām saskaņā ar INSPIRE direktīvu” (prezentācija).

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos