LATA ielūdz uz konferenci „Drošība un atvērtība”

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija 17. janvārī viesnīcā „Tallink Hotel Riga” rīko konferenci „Drošība un atvērtība”.

Konferences galvenā tēma būs informācijas tehnoloģiju (IT) drošība starptautiskā, organizāciju un privātpersonu līmenī. Konferences apmeklētājiem būs iespēja apzināt un izprast drošības riskus, kas saistīti ar vēlēšanām internetā, elektroniskā paraksta izmantošanu, paroļu lietošanu, kā arī uzzināt par jaunākajām IT apdraudējumu tendencēm pasaulē.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

LATA aicina interneta vēlēšanas pašlaik Latvijā neieviest

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, Tieslietu ministram Jānim Bordānam, Satiksmes ministram Aivim Ronim un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūdžam, norādot, ka iebilst pret 2012.gada 8.martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātās koncepcijas projekta “Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi” (VSS-271) (turpmāk – Koncepcija) tālāko virzīšanu apstiprināšanai valdībā. Pašreizējo Interneta tehnoloģiju attīstības līmenī LATA neatbalsta interneta vēlēšanu ieviešanu Latvijā principā, jo pasaulē nav zināms Interneta vēlēšanu tehnoloģisks risinājums, kas atbilstu ANO Vispārīgās Cilvēktiesības Deklarācijas 21.panta 3.punkta un Latvijas Republikas Satversmes 6.panta prasībām. Koncepcijā aprakstītais risinājums pieļauj riskus brīvu, aizklātu, drošu un demokrātisku vēlēšanu norisei, kas apdraud Latvijas Republikas valstisko neatkarību un demokrātijas pamatvērtības.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Diskusija par koncepciju “Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi”

2012.gada 3.aprīlī Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (turpmāk – LATA) pārstāvji tikās ar Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk – CVK) locekļiem, Satiksmes ministrijas un Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai pārrunātu koncepciju “Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi” (turpmāk – Koncepcija), kas š.g. 8.martā tika izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-271). Izsakot bažas par iespējamu naudas izšķērdēšanu un par to, ka nepārdomātas interneta vēlēšanu sistēmas ieviešana varētu radīt draudus valsts pamatvērtībām, tikšanās mērķis bija gūt pārliecību un paskaidrojumus no Koncepcijas autoriem par to, ka Koncepcijā aprakstītais interneta vēlēšanu risinājums atbilstu Latvijas Republikas Satversmē un ANO Vispārējai cilvēktiesību deklarācijā garantētajiem vēlēšanu principiem. Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos