Vajadzīga spēcīga konkurence

Jānis Treijs, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Saistībā ar 2014.gada valsts budžetu spriests arī par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešanu.

Šis modelis vērsts uz to, lai palīdzētu radīt lielāku kārtību valsts un pašvaldības iestāžu informācijas tehnoloģiju (IT) saimniecībā. Līdz šim koordinācijas un saskaņotas rīcības trūkuma dēļ katra iestāde IT jomā darbojās pati par sevi, bieži vien investējot līdzīgos projektos. Ekonomisko izaicinājumu laiks šķiet iemācījis domāt par darba efektivitātes celšanu un nu, izkļūstot no finanšu bedres, veltīsim finanšu līdzekļus tam, lai izveidotu daļēji centralizētu, pārskatāmu sistēmu publiskā sektora IT saimniecības pārraudzībai.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Finanšu ministrija prezentē plānoto IT projektu

Š.g. 25.oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā sanāksmē par ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes plānotajiem projektiem Finanšu minsitrija iepazīstināja IT nozares pārstāvjus ar plānoto projektu „Vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveide, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību” (prezentācija).

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Labklājības ministrija un Nacionālais veselības dienests prezentē plānotos IT projektus

Š.g. 17.augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā sanāksmē par ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes plānotajiem projektiem Labklājības minsitrija iepazīstināja IT nozares pārstāvjus ar projektu “Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība” (prezentācija) un Nacionālais veselības dienests stāstīja par projektu “E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība” (prezentācija).

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

LATA izstrādā praktiskus ieteikumus IT iepirkumiem

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izveidojusi dokumentu “Problēmsituācijas un ieteikumi IT iepirkumu jomā”, kas satur praktiskus padomus problemātisku situāciju risināšanai informācijas tehnoloģiju (IT) jomas iepirkumos publiskajā sektorā.

„IT iepirkumos publiskajā sektorā gadu gaitā esam ievērojuši tipiskas nepilnības, kas var apgrūtināt kā piedāvājumu iesniegšanas, tā izvērtēšanas procesu un traucēt iepirkumu mērķu sasniegšanu. Izveidotais dokuments būtiski atvieglos prasību formulēšanu, formalitāšu sagatavošanu un iepirkumu realizāciju, tāpēc ceram, ka ieteikumi kļūs par praktisku rokasgrāmatu ikviena iepirkumu speciālista ikdienā,” stāsta LATA valdes loceklis, „Exigen Services Latvia” biznesa attīstības direktors Pēteris Sliede. „Tāpat arī ceram, ka pirms nozīmīgu vai sarežģītu IT iepirkumu veikšanas, pasūtītāji un konsultanti izmantos iespējas organizēt apspriedes ar IT nozares pārstāvjiem un asociācijām, lai izvērtētu labākos iespējamos risinājumus un nodrošinātu, ka iepirkumā būs konkurence pretendentu vidū.”

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos