Kultūras ministrija prezentē plānotos IT projektus

Š.g. 21.jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā sanāksmē par ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes plānotajiem projektiem Kultūras minsitrija iepazīstināja IT nozares pārstāvjus ar projektiem „Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē” (prezentācija) un “Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai” (prezentācija).

LATA sociālajos tīklos

VARAM veicina caurspīdīgumu valsts IT projektos

Turpinot aizsākto labo praksi iepazīstināt IT nozari ar darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” plānotajiem projektiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)  š.g. 7.jūnija sanāksmē iepazīstināja interesentus ar projektiem „Fizisko un juridisko personu un publiskās pārvaldes iestāžu datu apmaiņa ar Eiropas Savienības dalībvalstu informācijas reģistru tīklu (single Accesspoint)” (prezentācija) un „Centralizēts iesniegums (jautājums) valsts pārvaldes iestādei vai pašvaldībai, izmantojot portālu www.latvija.lv” (prezentācija). Šīs sanāksmes laikā VARAM iepazīstināja IKT nozares pārstāvjus ar projektu būtību un uzklausīja komentārus un priekšlikumus par tiem.

LATA sociālajos tīklos

VARAM iepazīstina nozari ar plānotiem IT projektiem

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) atzinīgi vērtē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) aizsākto praksi prezentēt IT nozarei darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros plānotos projektus.

Š.g. 24.maijā notikušajā sanāksmē, uz kuru bija aicināti lielāko IT asociāciju pārstāvji, Valsts reģionālās attīstības aģentūra klātesošos iepazīstināja ar plānotajiem 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektiem: “Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība” (prezentācija) un „Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu apmaiņas formāta izveide telpiskās un teritorijas plānošanas vajadzībām saskaņā ar INSPIRE direktīvu” (prezentācija).

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Diskusija “Ideāls publiskais IT iepirkums”

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) 2011.gada 5.maijā pulcēja informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares asociāciju un uzņēmumu IKT iepirkumu ekspertus kopā ar valsts sektora atbildīgajiem par IKT uz diskusiju “Ideāls publiskais IT iepirkums”. Diskusijas mērķis bija izstrādāt platformu – pamatnostādnes IKT nozares redzējumam par publisko iepirkumu kultūru Latvijā savā nozarē, t.sk. kā šo vidi nozares asociācijas sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām varētu uzlabot.

Diskusijas laikā tika identificēti pasākumi, kas IKT jomas publiskajos iepirkumos veicinātu konkurenci, caurspīdīgumu un kvalitāti.

Diskusijas dalībnieki:

 • Jānis Treijs, LATA valdes priekšsēdētājs
 • Guntis Kalniņš, LATA valdes loceklis
 • Edmunds Sprūdžs, LATA valdes loceklis
 • Pēteris Sliede, LATA biedra Exigen Services Latvia biznesa attīstības direktors
 • Jānis Kirilka, LATA biedra Lattelecom valsts un pašvaldību nozares direktors
 • Jānis Bērziņš, LATA biedra Proact IT Latvia risinājumu speciālists
 • Edijs Tanons, LATA biedra IBM Latvija publiskā sektora klientu pārstāvis
 • Māris Leščinskis, LATA asociētais biedrs
 • Evijs Taube, LATA asociētais biedrs
 • Mārtiņš Gataviņš, LATA asociētais biedrs
 • Andris Melnūdris, LIKTA ģenerāldirektors
 • Jānis Bergs, LIKTA valdes loceklis
 • Armands Magone, LIKTA valdes loceklis
 • Ainārs Biders, IT iepirkumu eksperts
 • Andrejs Jakobsons, LDDK eksperts finanšu un nodokļu jautājumos
 • Uģis Bisenieks, VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta direktora vietnieks
 • Aigars Laurinovičs, VARAM Valsts informācijas sistēmu nodaļas vadītājs
 • Ritvars Timermanis, VARAM Elektroniskās pārvaldes attīstības instrumentu nodaļas vadītājs
 • Gatis Ozols, VARAM Elektronisko pakalpojumu nodaļas vadītājs
 • Kristīne Šeļmanova, VARAM Elektroniskās pārvaldes attīstības instrumentu nodaļas juriskonsulte
 • Vita Narnicka, VRAA Direktora vietniece pētniecības un IT jautājumos
 • Valdis Supe, VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājs
 • Mārtiņš Gailītis, IUB Informācijas departamenta direktors
 • Emīls Klotiņš, LNB Digitālās attīstības departamenta direktors

Diskusijas vadītājs: Rolands Strazdiņš, Linea Recta valdes priekšsēdētājs, jurists, eksperts publisko iepirkumu jautājumos.

Diskusija tika organizēta pēc idejuTalkas metodoloģijas.

LATA sociālajos tīklos