Apstiprināts LATA 2018. gada pārskats un pārvēlēta LATA valde

2019. gada 21. martā notika LATA biedru sapulce. LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs iepazīstināja LATA biedrus ar paveikto 2018. gadā. LATA biedri apstiprināja LATA 2018. gada pārskatu. Kā katru katru biedru sapulce pārvēlēja valdi. LATA valdē darbu turpinās LVRTC pārstāvis Rojs Dauburs, LVM pārstāve Katrīna Amerika, asociētais biedrs Leo Trukšāns, asociētais biedrs Jānis Treijs un asociētais biedrs Evijs Taube. LATA valdē darbu uzsāks Ernests Gabrāns – Wunder Latvia pārstāvis un Jānis Tupulis, kurš ir gan asociētais biedrs, gan pārstāv Tieto Latvia.

4. aprīļa LATA valdes sēdē par LATA valdes priekšsēdētāju valdes locekļi ievēlēja Jāni Treiju.
25. aprīļa sēdē LATA valde apspriedīs 2019. un 2020. gadā veicamos darbus.

Paldies visiem biedriem un asociētajiem biedriem, kas klātienē apmeklēja sapulci! Uz tikšanos LATA valdes sēdēs!

LATA sociālajos tīklos

Apstiprināts LATA 2017. gada pārskats un pārvēlēta LATA valde

2018. gada 1. martā notika LATA biedru sapulce. Sapulcē LATA valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs iepazīstināja klātesošos ar paveikto 2017. gadā. LATA biedri apstiprināja LATA 2017. gada pārskatu. Kā katru katru biedru sapulce pārvēlēja valdi. LATA valdē darbu turpinās LVRTC pārstāvis Rojs Dauburs, Oracle Latvia pārstāvis Anrijs Šnipke, LU pārstāvis Leo Trukšāns, asociētais biedrs Jānis Treijs. LATA valdē darbu uzsāks Evijs Taube  – Oracle pārstāvis un LATA asociētais biedrs, Katrīna Amerika – Latvijas valsts mežu pārstāve, Aigars Jaundālders – Squalio CC  pārstāvis.

6. marta LATA valdes sēdē par LATA  valdes priekšsēdētāju valdes locekļi ievēlēja Jāni Treiju.

Paldies visiem biedriem un asociētajiem biedriem, kas klātienē apmeklēja sapulci!

 

LATA sociālajos tīklos