Dokumentu brīvības diena 2012

Jau piekto gadu pēc kārtas visā pasaulē tiek atzīmēta Dokumentu brīvības diena, šogad – 28.martā, lai sabiedrībai skaidrotu atvērtu dokumentu formātu un atvērtu standartu nozīmīgumu.

Atvērtu dokumentu formātu un atvērtu standartu izmantošana nodrošina visu elektronisko dokumentu  savietojamību neatkarīgi no autora un lasītāja izmantotās datora  platformas, operētājsistēmas vai programmnodrošinājuma.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Dokumentu brīvības diena 2011

30. martā tiks atzīmēta Dokumentu brīvības diena, lai visā pasaulē sabiedrībai skaidrotu atvērtu dokumentu formātu un atvērtu standartu nozīmīgumu.

Atvērtu dokumentu formātu un atvērtu standartu izmantošana nodrošina visu elektronisko dokumentu  savietojamība neatkarīgi no autora un lasītāja izmantotās datora  platformas, operētājsistēmas vai programmnodrošinājuma.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

Atvērtais dokumentu formāts (ODF) saziņā ar valsti

2010.gada 29.decembrī ir stājušies spēkā 21.12.2010. MK noteikumi Nr.1163 “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām””.

Grozījumi nosaka, ka elektroniskos dokumentus, kuri iesniedzami valsts un pašvaldību iestādēm, var izstrādāt un noformēt, izmantojot atvērto dokumentu formātu (ODF) biroja lietotnēm. Tāpat arī noteikumi ietver prasību valsts un pašvaldību iestādēm, sūtot elektroniskos dokumentus, pievienot informāciju par bezmaksas rīkiem, ar ko atvērt elektronisko dokumentu un lasīt tā saturu, ja iestāde nosūta dokumentu formātā, kas atšķiras no iesniedzēja atsūtītā.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos