Norvēģijā pieņemti atvērti IT standarti

Norvēģijas valdība ir noteikusi IT standartus informācijai valsts pārvaldē. Šāds lēmums nozīmē, ka atvērti standarti būs obligāti visa veida publicētajai informācijai – grafiskajai informācijai, audio un video materiāliem, tāpat arī informācijas apritē starp valsti un iedzīvotājiem būs jāizmanto ODF vai PDF failu formāti.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

LATA aicina valsts pārvaldē izmantot ODF

Apzinoties, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM), pārņemot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta funkcijas, ir atbildīga par mūsdienu tehnoloģiju sniegto iespēju prasmīgu izmantošanu valsts izaugsmes sekmēšanai, LATA vērsās pie RAPLM Edgara Zalāna ar aicinājumu elektronsikās dokumentu aprites reglamentējošā likumdošanā noteikt par obligātu Latvijas nacionālā standarta LVS ISO/IEC 26300:2009 atvērtā dokumentu formāta biroja lietotnēm jeb ODF izmantošanu.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

ODF reģistrēts Latvijas standarta statusā

2009. gada 26. februārī Latvijas standarta statusā reģistrēts atvērtais dokumentu formāts biroja lietotnēm (Open Document Format – ODF for Office Applications) ar numuru LVS ISO/IEC 26300:2009.

LATA uzsver atvērtu standartu lietošanas nozīmīgumu, tajā skaitā elektronisko dokumentu apritē. Atvērtu standartu lietošana:

  • veicina konkurētspēju, nodrošinot vienlīdzigus noteikumus visiem IKT piegādātājiem;
  • nodrošina dažādu sistēmu savietojamību;
  • ļauj efektīvāk samazināt izmaksas;
  • nodrošina informācijas pieejamību nākotnē.

Pašlaik Latvijā atvērto standartu izmantošana elektronisko dokumentu apritē ir brīvprātīga, taču citur pasaulē jau 17 valsts pārvaldēs tiek izmantots atvērtais dokumentu formāts (ODF) – Beļģijā, Brazīlijā, Dānijā, Dienvidāfrikā, Francijā, Horvātijā, Japānā, Krievijā, Lielbritānijā, Malaizijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Šveicē, Urugvajā, Vācijā, Venecuēlā.
(Informācija par ODF izmantošanu valsts pārvaldē uz 2008. gada decembri.)

LATA sociālajos tīklos

Izziņots bezmaksas biroja programmatūras OpenOffice.org 3.0 laidiens

13.oktobrī tika izziņots OpenOffice.org 3.0 laidiens, kurš populārākajam biroja darba produktivitātes rīku komplektam nodrošina ievērojamus papildinājumus un uzlabojumus.

Tā vietā, lai būtu pārblīvēts ar iespējām, OpenOffice.org 3.0 piedāvā uzņēmumiem, birojiem, skolām un mājsaimniecībām brīvi konfigurēt programmatūras komplektu atbilstoši savām vajadzībām, izmantojot paplašinājumus no OpenOffice.org repozitorija. Jaunā laidiena iznākšana sakrīt vienā laikā ar OpenOffice.org kopienas 8 gadu darbošanās jubileju.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos