Latvijas uzņēmumi gatavi nekavējoties piedāvāt atvērtā pirmkoda IT risinājumus valsts pārvaldes efektivizēšanai

29. jūnijā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM) notika seminārs, kurā Latvijas IT uzņēmumu pārstāvji iepazīstināja valsts un pašvaldību uzņēmumu IT vadītājus ar reāliem risinājumiem, kurus būtu iespējams nekavējoties ieviest valsts un pašvaldību iestādēs.

Latvijas informāciju tehnoloģiju (IT) uzņēmumi ir gatavi nekavējoties ieviest uz atvērtā pirmkoda bāzētus IT risinājumus valsts un pašvaldību iestādēs, tādejādi, gan ietaupot valsts līdzekļus, gan arī efektivizējot valsts pārvaldes iestāžu darbību, norāda Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) valdes loceklis Edmunds Sprūdžs.

Semināra prezentācijas un uzstāšanās ieraksti pieejami šeit.

Lasīt vairāk

LATA sociālajos tīklos

LATA uzstājas informātikas skolotāju sanāksmē

17. aprīlī LATA pārstāvji uzstājās Informātikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju sanāksmē, kurā kopā ar Latvijas Universitātes Linux centra pārstāvjiem informēja klātesošos par atklātā pirmkoda programmatūras izmantošanas iespējām Vispārējās vidējās izglītības standartu Informātikā un Programmēšanas pamatos realizēšanā.

Atvērtā pirmkoda programmatūras savietojamība ar skolu informātikas programmu un pieredze skolā.

LATA uzsvēra ieguvumus Latvijas tautsaimniecībai no atvērto tehnoloģiju izmantošanas. Tika norādīts, ka Vispārējās vidējās izglītības standarts Informātikā un Programmēšanas pamatos pilnvērtīgi realizējams, izmantojot arī tikai atvērtā pirmkoda programmatūru.

LATA sociālajos tīklos

LATA tiekas ar e-lietu sekretariāta pārstāvjiem

3. aprīlī LATA pārstāvji tikās ar Īpašo uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta atbildīgajām personām, lai iepazīstinātu ar iespējām valsts sektorā izmantot atklātā pirmkoda programmatūru.

Tikšanās laikā īpaši tika apskatīta biroja programmatūras komplekta OpenOffice.org ieviešana valsts pārvaldē. LATA sniedza savus ierosinājumus, lai tiktu uzsākta praktiska OpenOffice.org lietošana valsts iestādēs un uzņēmumos. Tika pārrunāts jautājums par Linux operētājsistēmas iespējamo izmantošanu un tās uzturēšanas iespējām ar Latvijas uzņēmumu spēkiem. Tika norādīts arī uz atvērto standartu izmantošanas nozīmīgumu.

LATA sociālajos tīklos

LATA izsaka priekšlikumus valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanas plānam

Atsaucoties uz Valsts kancelejas izteikto aicinājumu ieteikt priekšlikumus valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanas plānam, LATA nosūtīja vēstuli Valsts kancelejas direktorei Guntai Veismanei.

Vēstulē informējam par iespēju valsts pārvaldes darbinieku datorizētās darbavietas aprīkot ar bezmaksas atklātā pirmkoda programmatūru tā vietā, lai tērētu budžeta līdzekļus licenču importam – par jaunu iepērkot vai nomājot komercprogrammatūras licences.

LATA norādīja arī uz veiksmīgajiem ārvalstu piemēriem, kur arvien plašāk valsts pārvaldē tiek izmantota atklātā pirmkoda programmatūra: Francija, Lielbritānija, Krievija, ASV u.c.

LATA sociālajos tīklos