Uzsākts vērienīgs projekts vienotas Baltijas ģeotelpisko datu platformas izveidei

Baltijas reģiona lielākie ģeotelpisko pakalpojumu sniedzēji – Latvijas uzņēmums SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un Igaunijas uzņēmums “Reach-U” Ltd uzsākuši darbu pie projekta “Baltic Geodata Marketplace” (Baltijas Ģeodatu tirgus), lai radītu kopēju Baltijas ģeotelpisko servisu platformu.

Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas (EST-LAT) pārrobežu sadarbības programmas tematiskā mērķa “MVU konkurētspējas palielināšana” prioritārajā virzienā “Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”. Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa sastāda EUR 765 584.45, no tām EUR 493 198.57 sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma Interreg V-A. Paredzētais projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši.

Projekta mērķis ir izstrādāt un nodrošināt tālākajiem informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādātājiem un komersantiem vienotu platformu ģeotelpisko datu servisu saņemšanai, apvienojot vienotā risinājumā jau eksistējošas datubāzes un piekļuves instrumentus no tām atvasinātiem datu servisiem, kas satur šķietami līdzīgus ģeotelpiskos datus dažādās Baltijas valstīs. Projekta laikā divi Latvijas un Igaunijas lielākie kartogrāfijas un ģeotelpisko datu pakalpojumu sniedzēji privātajā sektorā apvienos spēkus, lai radītu jaunu risinājumu vienotai to darbības reģionam, tādējādi piedāvājot pastāvīgi atjauninātus augstas precizitātes ģeotelpiskos datus un datu servisus privātajam un publiskajam sektoram.

Mūsu uzņēmuma rīcībā ir aktuāla un precīza ģeotelpisko datu kopa par Latvijas teritoriju, tieši tāpat mūsu sadarbības partneris Igaunijas uzņēmums “Reach-U” uztur šādu datubāzi par Igaunijas teritoriju. Efektīgi apvienojot šos resursus un radot vienotu platformu, pie tam, paplašinot to visam Baltijas valstu reģionam, radīsim produktu, kas būs būtisks atbalsts gala risinājumu izstrādātājiem un dos neatsveramu ieguldījumu uzņēmumiem, kuru operatīvie lēmumi balstās uz ģeotelpiskās informācijas izmantošanu – piemēram ārvalstu kompānijas, kas paplašina savu darbību reģionā. Baltijas valstis tiek uztvertas kā vienots tirgus, taču, lai organizētu, piemēram, piegādes pakalpojumus, nākas iegādāties adrešu un maršrutēšanas datus atsevišķi katrai valstij no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem. Tas, protams, palielina gan izmaksas, gan laiku, kurā tas izdarāms, gan rada problēmas ar dažādu datu savietojamību” pārliecināts par jaunā risinājuma nepieciešamību ir SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” valdes loceklis Mārtiņš Vimba.

“Karšu izdevniecība Jāņa sēta” ir Baltijā lielākā karšu izdevniecība, kas nodrošina karšu, iespieddarbu sagatavošanu un ražošanu, kā arī uz ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) pamata veidotu informācijas tehnoloģiju produktu un pakalpojumu izstrādi un uzturēšanu.

Igaunijas uzņēmumu “Reach-U” jau vairāk nekā 20 gadus raksturo spēja izstrādāt personalizētus risinājumus, kas balstīti uz ĢIS, kartogrāfijas un telpiskā novietojuma aspektiem. Uzņēmums nodrošina risinājumu izstrādi, sākot ar precīziem datiem, atbilstošu programmatūru, kartēm un uzturēšanu un eksportē savus pakalpojumus uz vairāk nekā 30 pasaules valstīm.

Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programma tiek īstenota Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, lai stiprinātu sadarbību Igaunijas un Latvijas pierobežas reģionos. Programmas mājas lapa: www.estlat.eu.

Informāciju sagatavoja:

Dana Spulle

Komunikācijas vadītāja

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

Tālr. 67317540

Mob. tālr. 26361325

E-pasts: dana.spulle@kartes.lv

www.kartes.lv

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *