Veiksmīgi tiek realizēts projekts LATA administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Informācija medijiem
2014. gada 30. aprīlī

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) kopš 2013. gada 1. augusta realizē projektu “Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana” (Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/056), kas ļauj uzlabot asociācijas darbību un sekmē tās mērķu sasniegšanu.

Projekta mērķis ir stiprināt LATA administratīvo kapacitāti, aizstāvēt biedrības mērķus valsts un pašvaldību institūcijās, panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politikas instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

LATA biedriem projekta ietvaros jau bijusi iespēja piedalīties apmācībās par interešu aizstāvību, projektu izstrādi un vadību, kā arī par publiskā tēla veidošanu. Vairāku dienu apmācībās LATA biedri tikušies ar dažādiem ekspertiem, lai klātienē papildinātu savas zināšanas par apmācību tēmu, kā arī gatavojuši individuālus praktiskos darbos.

Interesentiem regulāri ir iespēja piedalīties atvērtajās durvju dienās, kuras notiek sadarbībā ar LATA biedriem. Līdz šim bijusi iespēja viesoties Linux Centrā, IBM Latvija, Oracle, DPA un „Ozols Grupa”.

Viens no nozīmīgākajiem notikumiem projekta ietvaros bija konference „Atvērtie dati: iespējas un izaicinājumi”, kas norisinājās šī gada 23.janvārī. Pasākums pulcēja vairāk nekā 200 IKT nozares interesentus un lektorus gan no Latvijas, gan ārvalstīm, lai dalītos pieredzē un iegūtu jaunas zināšanas par atvērto datu iespējām, kā arī, lai piedalītos LATA balvas pasniegšanas ceremonijā.

Kopš LATA uzsākusi projekta īstenošanu, ir veikts arī praktisks darbs interešu aizstāvībā nacionālā mērogā un līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Viens no nozīmīgākajiem panākumiem ir LATA pārstāvju aktīvā darbība Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izstrādē. LATA regulāri sagatavo informāciju medijiem par IKT nozares aktualitātēm un problēmjautājumiem, kā arī informē biedrus par jaunumiem ikmēneša ziņu lapā, veikti uzlabojumi arī asociācijas mājas lapā, kura pielāgota ērtākai izmantošanai mobilajās ierīcēs.

Projekts tiks realizēts līdz šī gada 31.jūlijam, tā ietvaros turpināsies aktīva asociācijas interešu pārstāvniecība valstiskā līmenī. Tuvākās nākotnes izaicinājumi ir saistīti ar darbu pie Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014 – 2020 īstenošanas un Eiropas Savienības finansējuma plānošanas 2014. – 2020.gadam. Biedrība turpinās sabiedrības izglītošanu par atvērtajiem datiem un tehnoloģijām un cer, ka projekta mērķi tiks realizēti pilnībā.

Projekta kopējais budžets ir 30455,15 EUR , un tas tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2.apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, kuru administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu ietvaros.

Informāciju sagatavoja LATA informācijas koordinatore:
Aija Upleja
LEAD. Korporatīvā komunikācija
aija.upleja@lead.lv

Šī publikācija ir sagatavota projekta „Latvijas Atvērto Tehnoloģiju Asociācijas (LATA) administratīvās kapacitātes stiprināšana”

(Līgums Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/056/134) ietvaros.

92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Par šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija” un tā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

LATA sociālajos tīklos

Atstājiet komentāru

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *